Odpady ciekłe

W zależności od rodzaju śmieci, mamy do czynienia z różnym stopniem ich niebezpieczeństwa dla człowieka, jak i środowiska. To, dlatego wywóz nieczystości ciekłych jest tak ściśle sprawdzany przez NIK.

Co zalicza się do kategorii odpady płynne:

  • ścieki komunalne,
  • ścieki rolnicze,
  • ścieki przemysłowe,
  • ścieki bytowo-gospodarcze,
  • kwasy,
  • mieszaniny olejów,
  • resztki gastronomiczne, które w efekcie biodegradacji stały się wodniste,
  • odpady niebezpieczne, także ADR, płuczki wiertnicze oraz inne przeróżne odpady płynne niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami może zajmować się wywózką tego typu pozostałości w płynnej postaci. Nie wystarczy mieć samochodu asenizacyjnego, aby nieczystości ciekłe mogły być legalnie transportowane.

Firma Skiba Sp. j. uzyskała potrzebne uprawnienia i wykonuje świadczenia już od wielu lat, na terenie całej Polski. Wystarczy zadzwonić i podać jaki rodzaj odpadów ma być wywieziony. Pracownicy odpowiedzą na ewentualne pytania, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Oczywiście klient również dostaje wycenę, a po jej zaakceptowaniu cała procedura jest rozpoczynana. Szybko, bezproblemowo i legalnie.