Odpady ciekłe

Odpady płynne to nieprzydatne, uciążliwe dla środowiska substancje płynne, powstające w wyniku bytowania i działalności człowieka.

Do odpadów płynnych zaliczamy m.in.:

 • osady
 • szlamy
 • wody popłuczne,
 • płuczki wiertnicze
 • kwasy
 • mieszaniny olejów
 • resztki gastronomiczne / spożywcze
 • odpady niebezpieczne, także ADR
 • odpady Kat. 2 i 3.
 • ścieki komunalne, rolnicze, przemysłowe, bytowo-gospodarcze,
 • wszelkiego rodzaju odpady inne niż niebezpieczne.

Tylko firma z odpowiednimi uprawnieniami może zajmować się wywózką tego typu pozostałości w płynnej postaci. Nie wystarczy posiadać pojazd asenizacyjny, aby nieczystości ciekłe mogły być legalnie transportowane.

Firma Skiba Sp. j. uzyskała potrzebne uprawnienia i wykonuje świadczenia już od wielu lat, na terenie całej Polski. Wystarczy zadzwonić i podać jaki rodzaj odpadów ma być wywieziony. Pracownicy odpowiedzą na ewentualne pytania, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Oczywiście klient również dostaje wycenę, a po jej zaakceptowaniu cała procedura jest rozpoczynana. Szybko, bezproblemowo i legalnie.