Odpady niebezpieczne

Firma Skiba Sp. j. oferuje odbiór, transport oraz utylizację różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych, płynnych bądź półpłynnych, na terenie całej Polski.

Wykonujemy także transporty oparte na systemie SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) oraz ADR, jedne z trudniejszych do organizacji transportów, z uwagi na normy i wymagania.

Pozostałości szkodliwe są niekiedy bardzo toksyczne, a ich nieodpowiednia segregacja to szereg konsekwencji dla zdrowia człowieka i stanu środowiska.

Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych w Skiba Sp. j. odbywa się zgodnie z przepisami, dzięki którym cały proces pozbywania się nieczystości jest pozbawiony ryzyka.

Odpady niebezpieczne, co do nich zaliczamy?

  • Kwasy
  • Farby, rozpuszczalniki
  • Emulsje
  • Oleje
  • Chemikalia
  • Kleje