Odpady niebezpieczne

Firma Skiba Sp. j. oferuje wywóz śmieci różnego rodzaju na terenie całej Polski. Wystarczy się skontaktować, aby uzyskać wycenę i więcej informacji. Pozostałości szkodliwe są niekiedy bardzo toksyczne, a ich nieodpowiednia segregacja to szereg konsekwencji dla zdrowia człowieka i stanu środowiska.

Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych w Skiba Sp. j. odbywa się zgodnie z przepisami, dzięki którym cały proces pozbywania się nieczystości jest pozbawiony ryzyka.

Odpady niebezpieczne, co do nich zaliczamy?

  • pozostałości przeterminowanych leków, syropów, maści itd.,
  • termometry rtęciowe, akumulatory, baterie – zawierające metale ciężkie,
  • sprzęty RTV/AGD – śmieci o oznaczeniu ZSEE,
  • zużyte narzędzia medyczne i weterynaryjne – igły, resztki środków znieczulających, zużyte gaziki itd.,
  • śmieci z PCB/PCT, znajdujące się np. w transformatorach,
  • azbest,
  • przeterminowane lub nieskończone oleje, rozpuszczalniki, farby, kleje, substancje, wybielające czy dezynfekujące,
  • ADR - jeden z najtrudniejszych do organizacji transportów, z uwagi na normy i wymagania.

Transport nieczystości szkodliwych, a także ich utylizacja wymagają przestrzegania procedur.