Odpady kat. 2 i 3

Pewnego rodzaju odpady – uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego – nie nadają się do samodzielnej utylizacji, a więc konieczny jest kontakt z wyspecjalizowaną firmą, która odbierze je i wystawi odpowiednie dokumenty. Nazywamy je odpadami kategorii 2 i 3.

Firma Skiba Sp. j. na terenie całej Polski wykonuje transport pozostałości tych odpadów, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Przewożenie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego określają ściśle przepisy sanitarne, których skrupulatnie przestrzegamy.

Przykładowe odpady kat. 2 i 3:

  • treść z przewodu pokarmowego,
  • pozostałości powstałe w wyniku oczyszczania zakładów – np. ubojni,
  • wyroby, które nie nadawały się do spożycia przez ludzi,
  • towary przetransportowane z obcych krajów, które nie spełniły wymogów UE,
  • nieskażona krew z ubojni,