Odpady kat. 2 i 3

Pewnego rodzaju odpady – uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego – nie nadają się do samodzielnej utylizacji, a więc konieczny jest kontakt z wyspecjalizowaną firmą, która odbierze je i wystawi odpowiednie dokumenty.

Firma Skiba Sp. j. na terenie całej Polski wykonuje transport odpadów kat. 2 i 3. Są to transporty pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej. Przewożenie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego określają ściśle przepisy sanitarne, których skrupulatnie przestrzegamy.

Przykładowe odpady kat. 2 i 3:

  • treść z przewodu pokarmowego,
  • pozostałości powstałe w wyniku oczyszczania zakładów – np. ubojni,
  • wyroby, które nie nadawały się do spożycia przez ludzi,
  • nieskażona krew z ubojni,
  • itp.

Zapewniamy transport odpadów kat. 2 i 3 w dostosowanych do tego cysternach.

Posiadamy odpowiednie uprawnienia. Każdy pojazd posiada pełną, aktualną dokumentację przewozową zapewniającą profesjonalne usługi. Zapraszamy do kontaktu.