17 kwietnia 2023

Jak zdobyć uprawnienia na transport ADR

23 marca 2023

Przewóz towarów niebezpiecznych

Do ładunków ADR zaliczamy m.in. gazy palne, materiały wybuchowe, żrące, zakaźne, promieniotwórcze, organiczne oraz trujące. Biorąc pod uwagę ich właściwości, przewóz towarów niebezpiecznych musi spełnić surowe […]